Skład UKK

Skład Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia
drugiej kadencja (2020-2024)

 

W skład UKK drugiej kadencji wchodzą właściwi prorektorzy uczelni tworzących KRUP wskazani przez odpowiednich rektorów

Komisję tworzą:

 • Dr hab. Ewa Trzaskowska, prof.KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. Joanna Wójcik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Armen Edigarian – Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr hab. Benedykt Odya, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Przemysław Nehring – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO – Uniwersytet Opolski
 • Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Dr hab. Elżbieta Rokosz-Piejko, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 • Dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
 • Dr hab. Sławomir Żółtek, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Krzysztof Korotkich – Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska – Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. Barbara Literska, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski

 

Prezydium UKK  zostało wybrane na posiedzeniu Komisji w dniu 13 listopada 2020 roku

 • PRZEWODNICZĄCY                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  Dr hab. Benedykt Odya, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WICEPRZEWODNICZĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                               
  prof. dr hab. Joanna Wójcik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Skład Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia
pierwsza kadencja (2016-2020)

 

W skład UKK pierwszej kadencji wchodzą właściwi prorektorzy uczelni tworzących KRUP wskazani przez odpowiednich rektorów

Komisję tworzą:

 • prof. dr hab. Iwona Niewiadomska (KUL)
 • prof. dr hab. Beata Mikołajczyk (UAM)
 • prof. dr hab. Anna Machnikowska (UG)
 • prof. dr hab. Armen Edigarian (UJ)
 • prof. dr hab. Monika Szpringer (UJK)
 • prof. dr hab. Anna Fidelus (UKSW)
 • prof. dr hab. Benedykt Odya (UKW)
 • prof. dr hab. Sławomir Cieślak (UŁ)
 • prof. dr hab. Alina Orłowska (UMCS)
 • prof. dr hab. Beata Przyborowska (UMK)
 • prof. dr hab. Izabella Pisarek (UO)
 • ks. prof. dr hab. Robert Tyrała (UPJPII)
 • prof. dr hab. Wojciech Walat (UR)
 • prof. dr hab. Jacek Styszyński (US)
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek (UŚ)
 • prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika (UW)
 • prof. dr hab. Wojciech Śleszyński (UwB)
 • prof. dr hab. Jerzy Przyborowski (UWM)
 • prof. dr hab. Ryszard Cach (UWr)
 • prof. dr hab. Magdalena Graczyk (UZ)

 

Prezydium UKK  zostało wybrane na posiedzeniu Komisji w dniu 16 grudnia 2016 roku

 • PRZEWODNICZĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  prof. dr hab. Anna Machnikowska – Uniwersytet Gdański
 • WICEPRZEWODNICZĄCA                                                                                                                                                                                                                                                                               
  prof. dr hab. Beata Mikołajczyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu